Dostępność

RUDA Śląska

miasto otwartych możliwości
Ruda Śląska w obiektywie

Aktualności

  1. proszę czekać …

Nabór do projektu "Rudzki nauczyciel - sprawny badacz"

logo

OGŁOSZENIE O NABORZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI DO PROJEKTU
„RUDZKI NAUCZYCIEL – SPRAWNY BADACZ”

4 października rozpoczęła się rekrutacja szkół i przedszkoli do projektu pn. „Rudzki nauczyciel – sprawny badacz”, który został opracowany przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Ruda Śląska i złożony w odpowiedzi na konkurs nr 1/POKL/3.5/2012 w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie uzyskując pozytywną opinię i rekomendację do dofinansowania.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach Działania 3.5 „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół” Priorytetu III „Wysoka jakość systemu oświaty” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie od 01.10.2013 r. do 31.07.2015 r. Działania zaplanowane w projekcie finansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Rudzie Śląskiej poprzez stworzenie w 20 szkołach i 2 przedszkolach w okresie do lipca 2015 roku planów wspomagania spójnych z rozwojem szkół w obszarach wymagających szczególnego wsparcia.

Działania w ramach projektu skierowane są do 20 szkół dla dzieci i młodzieży, w tym: 6 szkół podstawowych, 8 gimnazjów, 2 liceów ogólnokształcących, 2 techników i 2 zasadniczych szkół zawodowych oraz 2 przedszkoli zatrudniających minimum 5 nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska i zakwalifikowanych w wyniku rekrutacji do udziału w projekcie.

Równocześnie wsparciem w projekcie objętych zostanie 342 nauczycieli i nauczycielek zatrudnionych w placówkach zakwalifikowanych do udziału w projekcie, w tym 22 dyrektorów ww. szkół i przedszkoli.

W ramach projektu w roku szkolnym 2013/2014 w 22 placówkach powstaną roczne plany wspomagania (RPW) opracowane przez tzw. Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE), którzy przez 21 miesięcy będą współpracować ze szkołami i przedszkolami uczestniczącymi w projekcie. Dzięki tej współpracy określone zostaną obszary wsparcia – dla każdej placówki odrębnie, zgodnie z jej potrzebami, w których prowadzone będą szkolenia, warsztaty i wykłady dla nauczycieli i dyrektorów.

W kolejnym etapie, przy współpracy z SORE, nauczyciele wdrażać będą zdobytą wiedzę do szkolnej praktyki. Dla wzmocnienia efektów tego etapu w kolejnym roku szkolnym powstaną 4 sieci współpracy i samokształcenia, które tworzyć będzie zespół ok. 20–25 nauczycieli / nauczycielek z różnych szkół i przedszkoli, którzy w zorganizowany sposób będą współpracować ze sobą, szczególnie w zakresie rozwiązywania problemów i dzielenia się doświadczeniem.

Członkowie sieci będą spotykać się 4 razy w roku szkolnym, a między spotkaniami będą pracować na platformie internetowej stanowiącej forum wymiany doświadczeń i zawierającej materiały samokształceniowe. Wyniki prac sieci będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób.

Rekrutacja szkół i przedszkoli do projektu potrwa do 14 października. Zainteresowane uczestnictwem w projekcie placówki zobowiązane są złożyć deklarację udziału zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Regulamin
Załącznik nr 1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
strategia

Śląsko godka

  1. web developer: Artur Kępa