Dostępność

RUDA Śląska

miasto otwartych możliwości
Ruda Śląska w obiektywie

Aktualności

  1. proszę czekać …

PUK uruchamia "śmieciową infolinię"!

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Rudzie Śląskiej uruchamia specjalną infolinię dotyczącą funkcjonowania nowego systemu odbioru odpadów w Rudzie Śląskiej. Dzwoniąc pod specjalny numer „śmieciowej infolinii” mieszkańcy Rudy Śląskiej mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania nowego systemu zagospodarowania odpadów. – Zależy nam na wszystkich krytycznych głosach, dzięki nim będziemy mogli usprawnić nowy system – podkreśla prezes PUK, Grzegorz Domagała.

- Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów - mówi prezes PUK, Grzegorz Domagała. - Wielu mieszkańców Rudy Śląskiej ma jeszcze sporo pytań i wątpliwości dotyczących nowych zasad wywozu i odbioru śmieci, stąd też zdecydowaliśmy się na to, by mogli oni zasięgnąć informacji „u źródła”. W ten sposób mieszkańcy będą lepiej zorientowani, a my będziemy mogli reagować na bieżąco na zgłaszane nam interwencje - deklaruje. Dodatkowa linia dla mieszkańców uruchomiona została dziś i będzie funkcjonować w dni robocze do 12 lipca br. w godz. od 8.00 do 17.00. Co ważne, mieszkańcy mogą tam zgłaszać wszystkie uwagi dotyczące nowego systemu śmieciowego, w tym też pojemników na śmieci. Wystarczy wybrać numer 32 24 81 081 do 83 wew. 250, 251, 242.

- Jesteśmy dobrze przygotowani do wprowadzenia „śmieciowej rewolucji” w Rudzie Śląskiej - ocenia prezydent Grażyna Dziedzic. - Pojedyncze incydenty, które są nam zgłaszane, nie mogą przesądzać o ocenie naszej wielomiesięcznej pracy - uważa. O jednym z nich - przy ul. Kubiny w Rudzie Śląskiej - Wirku - został poinformowany rudzki magistrat. Zostały tam zabrane stare kontenery na śmieci, które były ustawione przez firmę, która dotąd obsługiwała tę nieruchomość. Nowe śmietniki nie zostały zaś jeszcze ustawione przez nowego wykonawcę. Dzięki szybkiej reakcji mieszkańców problem ten udało się jednak prędko usunąć. Takich miejsc może być w Rudzie Śląskiej więcej, ponieważ do 1 lipca odpady z terenu całego miasta odbierało wiele firm. Zgodnie z prawem powinny one składać sprawozdania do Urzędu Miasta z jakich i ilu miejsc odbierały śmieci. – Niestety dziś już wiemy, że ten obowiązek nie był realizowany, dlatego w mieście mogą być miejsca, w których stały pojemniki na śmieci, o których nie wiedzieliśmy i dlatego dziś może tam brakować nowych pojemników – informuje naczelnik wydziału gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, Ewa Wyciślik.

Konsorcjum firm, które wygrały przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Rudy Śląskiej, obsługuje ponad 10 tys. punktów odbioru śmieci, czyli miejsc, w których ustawione są kontenery na odpady. - Przy takiej ilości nie sposób od razu dopiąć wszystkiego na „ostatni guzik” – uważa prezydent Dziedzic. – Dlatego apelujemy do mieszkańców o zgłaszanie na infolinię wszystkich uchybień i braków – dodaje.

Przed 1 lipca br. konsorcjum firm, które wygrało przetarg w Rudzie Śląskiej, obsługiwało około 95 proc. miasta. Do czasu podpisania umowy z gminą spółki miały rozstawionych na jej terenie ponad 14,5 tys. pojemników na śmieci, w tym prawie 11 tys. kontenerów na śmieci zmieszane, niemal 3 tys. pojemników na bioodpady oraz ok. 650 kontenerów do segregacji szkła, papieru i tworzyw sztucznych. Dodatkowo firmy obsługiwały ponad 500 tzw. „dzwonów” do segregacji, ustawionych w centralnych miejscach miasta.

- By prawidłowo realizować umowę na odbiór odpadów z terenu miasta musieliśmy rozstawić dodatkowe kontenery na posesjach, które dotąd nie były obsługiwane przez nasze firmy - informuje Grzegorz Domagała. - Do wczoraj na terenie Rudy Śląskiej dołożyliśmy ponad 800 śmietników - podkreśla. Dodajmy, że ponad 250 z nich stanęło na terenie obsługiwanym przez firmę PUK van Gansewinkel, a 570 na obszarze obsługiwanym przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Obie firmy rozdały też mieszkańcom ponad tysiąc worków do segregacji.

To jednak jeszcze nie wszystkie kubły, w jakie zostaną zaopatrzeni mieszkańcy Rudy Śląskiej w związku z „śmieciową rewolucją”. Na posesjach nie obsługiwanych dotąd przez konsorcjum dołożone zostaną jeszcze 173 pojemniki na odpady niesegregowane oraz 1,2 tys. kontenerów na bioodpady. - Śmietniki na odpady zmieszane zostaną dostarczone do końca tego tygodnia, natomiast ostatnie partie kontenerów na bioodpady zostaną dostarczone do mieszkańców w przyszłym tygodniu - deklaruje Domagała.

Ogółem na terenie Rudy Śląskiej ma stanąć ponad 22 tys. pojemników na śmieci. Mają one zapewnić prawidłowe funkcjonowanie systemu śmieciowego w mieście. Docelowo liczba ta może zwiększyć się o dodatkowe 4 tys. Większość pojemników na śmieci segregowane została już ustawiona. Problemem są jeszcze kontenery na śmieci segregowane, które dodatkowo miały zostać ustawione w ramach umowy z firmą, która wygrała przetarg śmieciowy. Jak poinformował jej prezes - Grzegorz Domagała - zostaną one rozstawione niezwłocznie po tym, jak tylko producent pojemników, wywiąże się z podpisanej ze spółką umowy. - Kontenery do segregacji zamówiliśmy już w lutym i mieliśmy je otrzymać w czerwcu - komentuje Domagała. - Niestety zapotrzebowanie w kraju na pojemniki do segregacji jest tak duże, że ich producent nie wywiązał się z umowy w terminie. Firma zdeklarowała się jednak, że ostatnia partia śmietników zostanie nam dostarczona do końca sierpnia - dodaje.
strategia

Śląsko godka

  1. web developer: Artur Kępa