Dostępność

RUDA Śląska

miasto otwartych możliwości
Ruda Śląska w obiektywie

Aktualności

  1. proszę czekać …

Klienci PUK nie muszą wypowiadać umów!

Dotychczasowi klienci Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych nie muszą wypowiadać umów podpisanych ze spółką.  PUK w Rudzie Śląskiej oświadcza, że wszystkie podpisane z mieszkańcami Rudy Śląskiej umowy uznaje automatycznie od 1 lipca br. za bezprzedmiotowe.

Klienci, którzy do tej pory nie wypowiedzieli nam umów, nie muszą już tego robić – podkreśla prezes PUK w Rudzie Śląskiej Grzegorz Domagała. Dzisiaj w tygodniku Wiadomości Rudzkie ukazało się specjalne ogłoszenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, w którym spółka oświadcza, że od 1 lipca br. nie będzie obciążać  klientów, którzy nie wypowiedzieli umów (właścicieli nieruchomości zamieszkałych w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) żadnymi opłatami. - Nie będziemy również na podstawie tych umów świadczyć usług odbierania odpadów – czytamy w specjalnym oświadczeniu spółki.

Oświadczenie PUK ma związek ze zbliżającym się terminem wprowadzenia w życie nowych zasad gospodarki odpadami. Od 1 lipca br. za odbiór i zagospodarowanie śmieci będą odpowiedzialne samorządy.  Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości stanowi, że to gminy staną się właścicielami odpadów. To na nich ciąży obowiązek wyłonienia w drodze przetargu firmy, która zajmie się odbiorem i przerobem odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie danej gminy.

Od 1 lipca właściciele nieruchomości będą płacić za wywóz śmieci nie firmie wyłonionej w przetargu organizowanym przez lokalny samorząd, lecz gminie, która będzie odpowiedzialna za organizację całego systemu zagospodarowania odpadów na swoim terenie. W związku z tym każdy kto ma podpisaną umowę na wywóz odpadów z jedną z firm działających na rynku, musi tę umowę wypowiedzieć odpowiednio wcześnie, tak, by uniknąć podwójnego płacenia za wywóz odpadów.

W przypadku Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Rudzie Śląskiej do końca ubiegłego tygodnia umowy wypowiedziało zaledwie około 1,5 tys. spośród grubo ponad 5 tysięcy, klientów indywidualnych spółki z Miasta Ruda Śląska.

Uznaliśmy, że warto naszym klientom wyjść naprzeciw i pomóc im w dostosowaniu się do nowych zasad gospodarki odpadami. Dlatego postanowiliśmy sami uznać umowy za „bezprzedmiotowe”, co oznacza, że Ci, którzy do tej pory nie wypowiedzieli nam umów, nie muszą już tego robić – tłumaczy prezes PUK w Rudzie Śląskiej Grzegorz Domagała.

Rada Miasta uchwaliła w Rudzie Śląskiej dwie stawki za wywóz odpadów: niższą – dla osób segregujących śmieci (11 zł) oraz wyższą – dla niesegregujących (17 zł). Zgodnie z uchwałą właściciele domów jednorodzinnych będą płacić opłatę co dwa miesiące. Z kolei mieszkańcy bloków „opłatę śmieciową” będą uiszczać w terminach ustalonych przez spółdzielnie.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych odbiera śmieci od około 220 tysięcy mieszkańców Rudy Śląskiej, Pyskowic i Jastrzębia – Zdroju. Oprócz mieszkańców klientami spółki są również supermarkety. Tylko w ubiegłym roku PUK odebrał od nich wszystkich  około 60 tys. ton odpadów, dodatkowo 25 tys. ton stanowiły surowce wtórne. Wśród nich najwięcej, około 20 tys. ton to makulatura.

PUK w Rudzie Śląskiej należy do Grupy Toensmeier, firmy z 80-letnią tradycją i 60 letnim doświadczeniem w gospodarowaniu odpadami. W ciągu 6 lat działalności Grupa Toensmeier zainwestowała w rudzką spółkę około 60 mln złotych. Najnowszą inwestycją grupy jest budowany zakład do produkcji paliwa alternatywnego. Rudzkie PUK dysponuje nowoczesnym taborem do odbierania odpadów. W tym roku do 60 specjalistycznych pojazdów dołączy kolejnych 10.
strategia

Śląsko godka

  1. web developer: Artur Kępa