Warsztaty Charette

2011-07-11

Logo

W dniach 8-10 czerwca 2011 r. w Rudzie Śląskiej odbyły się warsztaty Charette. Warsztaty te dotyczyły Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Ruda Śląska i skupiały się na dzielnicy Orzegów. Programy rewitalizacji są programami na rzecz rozwoju lokalnego i elementami polityki rozwoju stąd ich bardzo ważna pozycja. Dzielnica ta jako jedyna w całym mieście niemal w całości objęta jest  obszarem LPR.

Warsztaty opierały się  na współpracy z mieszkańcami jako głównymi zainteresowanymi problemami Orzegowa. Pierwszy dzień bazował na opracowaniu ankiet dotyczących dzielnicy Orzegów oraz przedstawieniu opisu i zaprezentowaniu metody. Zostały uformowane grupy tematyczne: środowiskowa, społeczna, gospodarcza, techniczna.  Określono uwarunkowania przekształceń dzielnicy, przeprowadzono analizę Lokalnego Programu Rewitalizacji w odniesieniu do Orzegowa i projektów. Ważnym elementem było określenie wizji i problemów rozwoju dzielnicy i określenie obszarów wymagających interwencji urbanistycznej.

Dzień drugi miał na celu wybranie spośród możliwych projektów tych ważniejszych dla mieszkańców dzielnicy. Później nastapiła ich lokalizacja w terenie i określenie założeń dotyczących możliwości przekształceń i rozwoju poszczególnych obszarów.

Ostatniego dnia mieszkańcy określili swoje docelowe wizje poszczególnych obszarów i przestrzeni miejskich . Stworzono listę problemów związanych z tymi przekształceniami , określono nazwy dla projektów, sposoby realizacji i kolejność realizacji przedsięwzięć.

Dzięki tym warsztatom społeczność lokalna dostała szansę na czynne wzięcie udziału w planowaniu zmian w dzielnicy. Biorąc pod uwagę frekwencję, sprawy dzielnicy mają dla mieszkańców znaczenie priorytetowe.