Dotacja do modernizacji drogi w centrum Miasta

2009-01-23
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził listę projektów do realizacji w ramach Programu Wieloletniego pn. ?Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011?.
W ramach przedmiotowego programu zakwalifikowany do dofinansowania w 2009 roku został projekt pn.: System sterowania ruchem i sygnalizacją świetlną, łącznie z przebudową skrzyżowania ulic Niedurnego ? Chorzowska ? Czarnoleśna, oraz budowa zatok autobusowych przy ul. Niedurnego 25-29 i 38 w Rudzie Śląskiej.
Beneficjentem przedmiotowego projektu jest Miasto Ruda Śląska. Projekt polega na przebudowie drogi powiatowej nr S 8422 wraz z instalacją nowej sygnalizacji świetlnej oraz budowie dwóch zatok autobusowych. Przedmiotowa droga jest jednym z głównych ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Ruda Śląska i łączy centrum miasta z Drogową Trasą Średnicową (DW nr 902). Kompleksowa przebudowa ww. odcinka drogi przyczyni się do zwiększenia płynności ruchu, a tym samym znacznego skrócenia czasu przejazdu na tym odcinku o ok. 20% oraz poprawy bezpieczeństwa poprzez wyeliminowanie zagrożeń.
Realizacja projektu przewidziana jest w okresie  od maja do września br.
Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 3 314 130,00 PLN, w tym dofinansowanie z budżetu państwa (50%) wynosi: 1 657 060,00 PLN, natomiast wkład własny Miasta wynosi: 1 657 070,00 PLN.