Dostępność

RUDA Śląska

miasto otwartych możliwości
Ruda Śląska w obiektywie

Aktualności

  1. proszę czekać …

Dowód osobisty wymień w sobotę!

Przypominamy, aby oprócz wypełnionego wniosku, dwóch aktualnychi jednakowych zdjęć oraz dokumentu tożsamości, osoby składającewnioski posiadały również: w przypadku, gdy nie zawierały związkumałżeńskiego
a urodziły się poza Rudą Śląską ? odpis aktu urodzenia, osobyzawierające związek małżeński poza Rudą Śląską ? odpis aktumałżeństwa.

 

Bliższe informacje: Iwona Janik, kierownik Referatu DowodówOsobistych i Paszportów,  tel. 248 62 81 do 89 w.6003.
strategia

Śląsko godka

  1. web developer: Artur Kępa