Trasy rowerowe w Rudzie Śląskiej

Rozbudowa infrastruktury rowerowej

W roku 2015 Miasto w ramach budżetu obywatelskiego zrealizowało zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Obwodowej Trasy Rowerowej”. Zadanie to polegało na połączeniu wszystkich dzielnic miasta Ruda Śląska wytyczonym szlakiem rowerowym wraz z budową niezależnych dróg rowerowych. Przeznaczona na ten cel kwota w wysokości 1 000 000,00 zł pozwoliła na wytyczenie 30 km szlaku rowerowego wraz z jego oznakowaniem oraz budową ok. 4,5 km niezależnych dróg rowerowych. Jednocześnie ustalono, że w latach następnych w miarę posiadanych środków budżetowych trasa ta będzie modernizowana oraz rozbudowywana. W czerwcu br. wykonano gruntową drogę rowerową od ul. Katowickiej do ul. Moniuszki o długości 1 km poprawiając tym samym komfort użytkowników rowerów na omawianym odcinku „obwodowej”.

TAK BYŁO

TAK JEST

Ponadto zlecone zostały projekty budowy dróg rowerowych na ul. Starej, Pawła, Kochłowickiej, Piotra Niedurnego. Natomiast w III kwartale br. planowane jest rozpoczęcie rozbudowy ul. Zjednoczenia w ramach której zostanie wykonany ciąg pieszo-rowerowy od ul. Barbary do ul. Ks. Tunkla.

Zostanie wykonana także nowa droga dla rowerów w ciągu ul. Zabrzańskiej (na odcinku od granicy Miasta Zabrze do ul. Styczyńskiego skąd wytyczonym szlakiem rowerowym użytkownicy będą mogli dojechać do ul. Piotra Niedurnego). Planowane jest również rozpoczęcie budowy drogi rowerowej od ul. Gołębi do ul. Kupieckiej. Natomiast w ramach bieżącego utrzymania tras zostanie wymieniona nawierzchnia wschodniego pasa rowerowego na ul. Piłsudskiego od ul. Weteranów do bud. nr 227.

Długość ścieżek, szlaków i ciągów pieszo-rowerowych (w kilometrach)

tabelaKliknij w tabelę żeby powiększyć

a) istniejące
• ścieżka rowerowa oraz szlak rowerowy od granicy z Zabrzem do ośrodka w Radoszowy o długości 15,4 km
• ścieżka rowerowa przy ul. Kokota o długości 1,8 km
• ścieżka rowerowa przy ul. 1 Maja w rejonie trasy N-S o długości 1,5 km
• ścieżka rowerowa przy ul. Górnośląskiej o długości 1,24 km
• ścieżka rowerowa przy ul. Szyb Walenty o długości 1,1 km
• ścieżka rowerowa przy ul. Bielszowickiej o długości 1 km
• ścieżka rowerowa przy ul. Czarnoleśnej o długości 0,84 km
• ścieżka rowerowa przy ul. Grzybowej o długości 0,76 km
• ścieżka rowerowa oraz ciąg pieszo – rowerowy przy rondach turbinowych przy ul. 1 Maja o długości 0,5 km
• ścieżka rowerowa przy ul. Kokotek o długości 0,4 km
• ciąg pieszo – rowerowy przy ul. Jankowskiego o długości 0,4 km
• ciąg pieszo – rowerowy przy ul. Porębskiej o długości 0,35 km
• ciąg pieszo – rowerowy przy ul. Niedurnego o długości 0,34 km
• ciąg pieszo – rowerowy przy ul. Chryzantem o długości 0,14 km
• ścieżka rowerowa o długości 0,65 km wzdłuż ul. Obrońców Westerplatte na odcinku od ul. Kupieckiej do ul. 1 Maja oraz wzdłuż ul. 1 Maja do ul. Tołstoja
• szlaki rowerowe w Halembie o długości 11 km
• szlak rowerowy do ośrodka "Przystań w Kochłowicach" o długości 2 km
• ścieżka rowerowa przy ul. Górnośląskiej na odcinku od ul. Gwareckiej do Gołębi o długości 0,6 km
• ścieżka rowerowa przy ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Księżycowej do granicy z Katowicami o długości 0,5 km
• obwodowa trasa rowerowa łącząca dzielnice miasta o długości około 30 km
• szlak rowerowy wzdłuż Potoku Bielszowickiego o długości 3,10 km

Zobacz przebieg tras

b) planowane
• ścieżka rowerowa od ulicy Gołębi do ulicy Kupieckiej o długości około 1,40 km (połączenie ścieżki rowerowej w ulicy Westerplatte wykonanej w 2014 ze ścieżką w ulicy Górnośląskiej wykonanej również w roku 2014)
ścieżka rowerowa w ciągu ul. 1 Maja od ul. Tołstoja do budynku nr 376
• opracowanie dokumentacji projektowej:
- ścieżka rowerowa w części ulicy Starej
- ścieżka rowerowa w części ulicy Piotra Niedurnego
- ścieżka rowerowa w części ulicy Kochłowickiej

Zobacz przebieg tras

c) koncepcja tras rowerowych w Rudzie Śląskiej

Koncepcja tras rowerowych na terenie Rudy Śląskiej opracowana została w 2007 r. i obejmuje trasy o łącznej długości 95 km zapewniające połączenie wszystkich dzielnic, dużych zakładów, osiedli mieszkaniowych, obiektów rekreacyjnych i wypoczynkowych w obrębie miasta osobom korzystających z rowerów.

Koncepcja w niektórych przypadkach nie uwzględnia własności terenów po których przebiegają trasy co przy braku zgody właścicieli nieruchomości powoduje konieczność modyfikacji przebiegu tras.

Zobacz przebieg tras