Zespół doradczo - inicjatywny ds. współpracy władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi

Joachim Klenczar
Polski Związek Wędkarski- Koło nr 51
ul. Chorzowska 9, 41 –709 Ruda Śląska
tel. 695 032 028
e-mail: j.klenczar1@wp.pl

Adam Podgórski
Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół Drzew
ul. Wolności 6, 41-700 Ruda Śląska
tel. 608 853 821
e-mail: akp1951@gmail.com

Joanna Golicz
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży
„Przystanek" w Rudzie Śląskiej
ul. Osiedlowa 1/3, 41-710 Ruda Śląska
tel. 502 045 755
e-mail: j.golicz@wp.pl

Andrzej Laksa
Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec im. Ł. Zawada
ul. Szczęść Boże 4, 41-700 Ruda Śląska
tel. 793 320 155
e-mail: druzynowy@wp.pl

Anna Nawrot
Stowarzyszenie Wspierania Ekonomii Etycznej „Pro Ethica”
ul. Katowicka 152/29, 41-705 Ruda Śląska
tel. 503 142 207
e-mail: biuro@proethica.pl

Weronika Szołtysek
Związek Górnośląski Koło Halemba
ul. ks. Pawła Lexa 3, 41-706 Ruda Śląska
tel. 694 693 115
e-mail: szoltysekweronika@wp.pl

Krystyna Cebularz
Śląskie Stowarzyszenie Diabetyków
ul. Jadwigi Markowej 22, 41-709 Ruda Śląska
tel. 788 257 555, 668 149 530
e-mail: krystyna.cebularz@wp.pl

Wanda Durbacz
Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń w Rudzie Śląskiej”
ul. Wojciecha Korfantego 32, 41-705 Ruda Śląska
tel. 515 305 730
e-mail: wandadurbacz@onet.pl

Alina Szulirz
Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza
ul. Solidarności 21, 41-706 Ruda Śląska
tel. 608 695 682
e-mail: alina.szulirz@nereusz.pl

Sebastian Pontus
Uczniowski Klub Sportowy CAPOIERA Ruda Śląska
ul. Olszynowa 2a/6, 41-706 Ruda Śląska
tel. 781 422 399
e-mail: pontus.sebastian@gmail.com

Justyna Czaja
Śląski Związek Chórów i Orkiestr Okręg Rudzki
ul. Piotra Niedurnego 69, 41-709 Ruda Śląska
tel. 600 714 900
e-mail: justynakontakt@wp.pl

Jarosław Sobota
Fundacja Szyb Andrzej
ul. Lecha 6/3, 41-710 Ruda Śląska
tel. 502 146 960
e-mail: surf25@wp.pl

Ponadto w skład Zespołu wchodzą również przedstawiciele sektora samorządowego:
- Mirosława Gamba - Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych,
- Sylwia Bińkowska – inspektor Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej,
- Izabela Starowicz – konsultant koordynator w Dziale Realizacji Projektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej,
- Zygmunt Grzybek,
- Jerzy Szczerbiński – Pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych.