Ważne telefony

Centrum Zarządzania Kryzysowego
przyjmuje zgłoszenia mieszkańców dotyczące funkcjonowania miasta

tel. 800-158-800
bezpłatna całodobowa linia telefoniczna

Pogotowie ratunkowe
999 lub 322-487-904

Straż pożarna
998 lub 322-447-060

Policja
997 lub 322-449-200

Straż Miejska
pełni dyżury przez całą dobę
tel. 986 (bezpłatny z terenu Rudy Śląskiej)
lub 323-423-060, 323-423-065, 323-423-075,
323-423-080, 323-423-245

Pogotowie energetyczne
991

Pogotowie gazowe
992 lub 322-443-605

Pogotowie ciepłownicze
993 lub 322-482-751

Pogotowie wod-kan
994 lub 323-424-200