Nowe laptopy dla uczniów

2020-09-10

Kolejnych 66 laptopów trafi do 36 rudzkich szkół. Z komputerów będą mogli skorzystać najbardziej potrzebujący uczniowie. Miasto pozyskało na ten cel przeszło 156 tys. zł, które pochodzą z projektu „Zdalna szkoła+” realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa ze środków unijnych. To maksymalna kwota, jaka mogła zostać przyznana miastu i druga dotacja dla Rudy Śląskiej w ramach wspomnianego programu.

- Przyznane nam środki pokryły 100% wydatków, które ponieśliśmy na zakup sprzętu. Oznacza to, że z budżetu miasta nie musieliśmy wydawać na ten cel ani złotówki – zaznacza Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej. - Laptopy zakupione w ramach programu przekazywane są już do szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. W przypadku pogorszenia się sytuacji epidemiologicznej sprzęt przez poszczególne placówki zostanie użyczony uczniom z rodzin wielodzietnych, aby mogli wykorzystywać je podczas nauczania na odległość – dodaje.

- Sytuacja, w której wszyscy się znaleźliśmy jest dość nietypowa i nie mamy gwarancji, że nauczanie na odległość nie wróci w tym roku szkolnym. Dlatego chcemy być przygotowani na taką ewentualność i korzystamy ze wszystkich możliwości pozyskiwania dodatkowych środków finansowych – podkreśla Aleksandra Piecko, naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Ruda Śląska.

Przypomnijmy, pierwszą dotację za zakup laptopów dla dzieci i młodzieży w ramach projektu „Zdalna szkoła” Ruda Śląska otrzymała w kwietniu br. Były to pieniądze na 40 laptopów, które zostały rozdysponowane do 25 szkół podstawowych. Koszt zakupu tych urządzeń wyniósł ponad

90 tys. zł. O dofinansowanie samorządy mogły starać się od 1 kwietnia br., składając wniosek

o środki potrzebne na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów do Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Warto też wspomnieć, że niebawem 180 laptopów oraz środki ochrony osobistej trafią do dzieci wychowujących się w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.  Na ten cel Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej pozyskał ponad 620 tys. zł, z czego 84 %

to środki unijne, a pozostałe pochodzą z dotacji rządowej. To kolejne wsparcie dla uczniów w dostępie do sprzętu komputerowego i Internetu w okresie epidemii.