Ostrzeżenie przed złą jakością powietrza

2019-12-19

18.12.2019 r. wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawie-szonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Zawierciu o 134%, Zabrzu o 94%, Rybniku o 88%, Goczałkowicach-Zdroju o 64%, Wodzisławiu Śląskim o 58%, Dąbrowie Górniczej o 44%, Lublińcu o 42%, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 32%, Katowicach o 30%, Tychach o 18%, Raciborzu o 14%, Żywcu o 4%, Gliwicach o 2%. Dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu został przekroczony w Zawierciu poziom informowania.

Nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

19.12.2019 r. w godzinach nocnych i porannych nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych. W Częstochowie, Dąbrowie Górniczej, Gliwicach, Katowicach, Goczałkowicach-Zdroju, Rybniku, Raciborzu, Tychach, Wodzisławiu, Zabrzu, Zawierciu stężenia jednogodzinne pyłu PM10 przekraczały poziom 100 µg/m3 (dla pyłu zawieszonego nie ma określonej normy jednogodzinnej).

Prognozowana jakość powietrza:

19.12.2019 r. jakość powietrza, ze względu na poziom pyłu zawieszonego (stężenia dobowe) na przeważającej części województwa śląskiego, będzie zła i lokalnie bardzo zła, osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu, na pozostałym obszarze będzie dostateczna; należy rozważyć ograniczenie aktywno-ści na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci.

20.12.2019 r. jakość powietrza na przeważającej części województwa śląskiego, ze względu na poziom pyłu zawieszonego (stężenia dobowe), będzie dostateczna; w części środkowo-wschodniej województwa będzie zła.