Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych

2018-05-16

W najbliższy piątek /18 maja/ klucze do Rudy Śląskiej znajdą się w posiadaniu osób niepełnosprawnych. To zwyczaj, który rozpoczyna Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych. Wydarzenie zainauguruje msza św. w Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes w Kochłowicach o godz. 9.00, natomiast oficjalne rozpoczęcie obchodów wydarzenia nastąpi w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Bytomiu o godz. 11.00. Jak co roku w ramach TGON zaplanowano wiele atrakcji. Odbędą się m.in. pikniki, Olimpiada Radości, warsztaty inspiracyjno-twórcze oraz plener artystyczny.

- Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych to nie tylko święto i możliwość integracji mniej sprawnych mieszkańców. To również szansa, by poznać bliżej osoby niepełnosprawne, zauważyć je w codziennym biegu, zastanowić się nad ich potrzebami i nad tym, co można zrobić, by niepełnosprawność była jak najmniej uciążliwa – mówi prezydent Grażyna Dziedzic. - Każdy człowiek, bez względu na stan zdrowia, ma prawo, by godnie żyć, realizować swoje pasje, rozwijać się. Często widzimy w człowieku tylko jego niepełnosprawność, a nie dostrzegamy talentu, czy szczególnych predyspozycji – zauważa.

- W czasie obchodów Tygodnia Godności warto zadać sobie pytanie: czy niepełnosprawność oznacza wykluczenie z normalnego życia, czy jednak mimo niepełnosprawności można starać się realizować swoje pasje, marzenia, aspiracje oraz cierpliwie i wytrwale dążyć do postawionych w życiu celów, a także od czego zależy to, że niektórym osobom z niepełnosprawnością udaje się przezwyciężyć trudności i aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym -  mówi Halina Ignor, pełnomocnik prezydenta miasta ds. osób niepełnosprawnych. - Myślę, że organizatorzy Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych pokazują, że jednak się udaje. Swoim zaangażowaniem w przygotowania do tych obchodów osoby niepełnosprawne potwierdzają, że warto być aktywnym, mieć kolegów i przyjaciół oraz pokazać, że mimo ograniczeń można być szczęśliwym – podkreśla.

Przez kolejne dni mniej sprawni mieszkańcy Rudy Śląskiej będą mogli wziąć udział w wielu wydarzeniach. W sobotę /19.05/ od godz. 15.00 do 19.00 na piknik integracyjny przy stadionie „Grunwald” zaprasza Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej. Z kolei w poniedziałek /21.05, godz. 9.00/ od CH Plaza do Szkoły Życia przejdzie „pochód godności”, w którym udział wezmą nie tylko osoby niepełnosprawne, ale również rodzice i opiekunowie, m.in. ze Stowarzyszenia „Otwarte Serca”, które powstało przy Szkole Podstawowej nr 12 Specjalnej. O godz. 10.00 na stadionie „Grunwald” rozpocznie się Regionalny Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych. Natomiast o godz. 10.30 w CH Plaza Ruda Śląska rozpoczną się zmagania w turnieju bowlingowym.

Na wtorek /22.05, godz. 9.00/ zaplanowano piknik sportowy przy Szkole Podstawowej nr 15 Sportowej oraz spotkanie integracyjne „Wędrówki po epokach – romantyzm” /godz. 10.30/, które odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 35. Miłośnicy szachów i warcabów będą się mogli zmierzyć podczas turnieju, który rozpocznie się 23.05 o godz. 9.30 w Ośrodku Święta Elżbieta. W tym dniu odbędzie się również dzień otwarty w Polskim Związku Niewidomych.

Środa i czwartek upłyną również na zmaganiach sportowych podczas Olimpiady Radości, które odbędą się w halembskiej hali MOSiR-u /godz. 9.00-14.00/. W czwartek odbędzie się również XIV turniej skata i remika organizowany przez DPS "Senior" oraz warsztaty inspiracyjno–twórcze „Poznaj siebie”, które zorganizuje Powiatowy Urząd Pracy /godz. 10.00 – 13.00/.

W piątek /25.05/ olimpijskie zmagania przeniosą się do hali sportowej „Zgoda”, gdzie sportowcy rozpoczną rywalizację o godz. 9.00. Organizatorem rozgrywek jest Szkoła Podstawowa nr 13. Z kolei Dzienny Dom „Senior – WIGOR” zaprosi na konkurs karaoke /godz. 9.00/, a Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych oraz Stowarzyszenie „Jaskółka” na piknik rodzinny.

Sobota to z kolei czas dla artystów. W Nowym Bytomiu odbędzie się plener artystyczny, który zorganizuje Ośrodek „Najświętsze Serce Jezusa”. W poniedziałek /28.05/ Rudzkie Stowarzyszenie Amazonek „Relaks” zaprasza do swojej siedziby na dzień otwarty.

Finał TGON odbędzie się we wtorek /29.05/. o godz. 10.00 na Placu Jana Pawła II, gdzie odbędzie się przekazanie pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, a o godz. 13.00 w Szkole Podstawowej nr 11 w Bielszowicach rozpocznie się gala osób niepełnosprawnych, podczas której klucze do miasta wrócą do władz miasta.

W 2017 roku całkowity budżet pomocy społecznej przeznaczony na zapewnienie różnych potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych wynosił 18 747 684,41 zł. Kwota ta obejmuje koszt utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej na terenie miasta, który w zeszłym roku wyniósł 12 410 732,33 zł (z budżetu miasta przeznaczono kwotę 7 891 204,33 zł; pozostałe środki w wysokości 4 519 528 zł pochodzą z budżetu Wojewody). Dodatkowo na utrzymanie mieszkańców
w DPS–ach działających poza miastem Ruda Śląska z budżetu Miasta przeznaczono 4 216 802,06 zł. Na funkcjonowanie Środowiskowych Domów Samopomocy miasto przekazało z budżetu wojewody środki w wysokości: 970 780,80 zł. Na usługi opiekuńcze w budżecie miejskim przeznaczono  631 023,12 zł, a na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 279 718,10 zł (budżet Wojewody). Budżet obejmował również dofinansowanie do utrzymania działalności warsztatów terapii zajęciowej. Było to 10% całkowitych kosztów działalności oraz dofinansowanie do pobytu rudzian w WTZ-tach poza miastem w wysokości 238 628 zł.

Ponadto Ruda Śląska otrzymała środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w łącznej wysokości 3 300 689,28 zł. Środki przeznaczone są na realizacje zadań ustawowych tj. dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, uczestnictwo dzieci oraz młodzieży niepełnosprawnej i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych oraz realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.  Program ma pomóc wyeliminować lub zmniejszyć bariery ograniczające uczestnictwo beneficjentów w życiu społecznym, zawodowym oraz w dostępie do edukacji. Poza tym rudzki MOPS realizuje wypłaty zasiłków stałych (ponad 2,6 mln), dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (blisko 800 tys. zł), świadczeń opiekuńczych (w sumie  ponad 20,5 mln zł), zasiłków dla opiekuna (w sumie ok. 500 tys. zł) oraz świadczeń jednorazowych „Za życiem”.

Według wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 roku liczba osób niepełnosprawnych w Polsce wynosiła na koniec marca 2011 r. prawie 4,7 mln i stanowiła 12,2% ludności kraju (14,3% w 2002 r.). Udział mężczyzn wśród osób niepełnosprawnych wynosił 46,1%, a kobiet 53,9%. W Rudzie Śląskiej wg danych NSP 2011 liczba osób niepełnosprawnych prawnie wynosiła 10 257 osób. W 2017 roku z powodu różnego typu niepełnosprawności Miejski Zespół
ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej wydał 2699 orzeczenia o przyznaniu stopnia niepełnosprawności osobom dorosłym, a osobom poniżej 16. roku życia - 607 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych.