Nieodpłatna pomoc prawna

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatna mediacja przysługuje każdej osobie, która złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod numerem 32 248 68 00 lub w pok. 313 – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w godzinach pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska.


Wykaz planowanych dyżurów  w poszczególnych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz w punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ruda Śląska zostały wyznaczone lokale, w których od 1 stycznia 2020 roku będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz  punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz określony został wykaz planowanych dyżurów w poszczególnych punktach.

Wykaz planowanych dyżurów obowiązujący
od 1 stycznia 2020 r.

Udzielający pomocy prawnej

Adres

Godziny pracy

Adwokaci

nieodpłatna pomoc prawna

Centrum Inicjatyw Społecznych - Bykowina  - punkt nr 1

ul. 11 Listopada 15a

 

Poniedziałek:
11.00-15.00

Wtorek:
14.00-18.00

Środa:
11.00-15.00

Czwartek:
14.00-18.00

Piątek:
9.00-13.00

Urząd Miasta Ruda Śląska - budynek BNowy Bytom - punkt nr 2

ul. Piotra Niedurnego 46

Poniedziałek:
8.00-12.00

Środa:
10.00-14.00

Czwartek:
14.00-16.00

Radcowie prawni

nieodpłatna pomoc prawna

Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej Filia nr 18 – Halemba - punkt nr 3

ul. 1 Maja 32

 

Poniedziałek:
14.00-18.00

Wtorek:
14.00-18.00

Środa:
11.00-15.00

Czwartek:
11.00-15.00

Piątek:
11.00-15.00

Urząd Miasta Ruda Śląska - budynek B Nowy Bytom - punkt nr 2

ul. Piotra Niedurnego 46

 

Wtorek:
8.00-12.00

Czwartek:
16.00-18.00

Piątek:
8.00-12.00

Organizacje pozarządowe

nieodpłatna pomoc prawna

Powiatowy Urząd Pracy  - Ruda - punkt nr 4

ul. Ballestremów 16

Poniedziałek:
10.00-14.00

Wtorek:
10.00-14.00

Środa:
10.00-14.00

Czwartek:
12.00-16.00

Piątek:
9.00-13.00

Organizacje pozarządowe

nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Centrum Inicjatyw Społecznych – Orzegów – punkt nr 5

ul. Kardynała Augusta Hlonda 29

Poniedziałek:
11.00-15.00

Wtorek:
14.00-18.00

Środa:
11.00-15.00

Czwartek:
14.00-18.00

Piątek:
11.00-15.00

Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej Filia 15 – Kochłowice - punkt nr 6 ze specjalizacją nieodpłatnej mediacji

ul. Brzozowa 4

 

Poniedziałek:
11.00-15.00

Wtorek:
14.00-18.00
w tym mediacje:
16.00-18.00

Środa:
14.00-18.00

Czwartek:
14.00-18.00

Piątek:
11.00-15.00

W dniach ustawowo wolnych od pracy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej są nieczynne.


Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub
  2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania problemu prawnego, lub
  3. sporządzanie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym, lub
  4. nieodpłatną mediację, lub
  5. sporządzanie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym, oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
  6. przygotowanie spraw związanych z przygotowaniem do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.


Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

  1. działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego,
  2. nieodpłatną mediację.

Termin wizyt ustalany jest telefonicznie pod nr 32 248 68 00 w godzinach pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska.


Osoba uprawniona może dobrowolnie wyrazić swoją opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim poprzez wypełnienie części B karty pomocy oraz wrzucenie jej do oznakowanej i znajdującej się na punkcie urny.


Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest finansowane z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów, poprzez udzielanie dotacji celowej powiatom. Miasto Ruda Śląska otrzyma w 2020 roku dotację w wysokości 396 000 złotych.


Dodatkowych informacji udzielają: Kinga Bukowiecka, Elżbieta Wierzbicka – tel. 32 248 68 00.


Załączniki: