Akcja krwiodastwa

4 stycznia, godz. 10:00-16:00, plac Jana Pawła II - akcja krwiodastwa.